mỗi tập X có 5 phần tử thì có bao nhiêu tập con ?

Question

mỗi tập X có 5 phần tử thì có bao nhiêu tập con ?

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-09-27T21:49:18+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T21:50:57+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: 32 tập con. có thể tính thêo công thức 2 mũ số tập con

  0
  2021-09-27T21:50:58+00:00

  Đáp án: 197

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )