Môi trường nhiệt đới nằm trong khoảng vị trí nào? A. Chí tuyến Bắc -> Chí tuyến Nam B. 5*B -> Chí tuyến Bắc, 5*N -> Chí tuyến Nam C. Chí tuyến Bắc ->

Question

Môi trường nhiệt đới nằm trong khoảng vị trí nào?
A. Chí tuyến Bắc -> Chí tuyến Nam
B. 5*B -> Chí tuyến Bắc, 5*N -> Chí tuyến Nam
C. Chí tuyến Bắc -> Vòng cực Bắc

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-10-06T15:34:20+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:35:21+00:00

  B

  0
  2021-10-06T15:35:36+00:00

  B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )