Môi trường nội bào có ảnh hưởng đến quá trình phân chia không

Question

Môi trường nội bào có ảnh hưởng đến quá trình phân chia không

in progress 0
Bella 1 tháng 2021-07-28T13:49:24+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-28T13:50:24+00:00

    – Môi trường nội bào là nơi diễn ra các quá trình tổng hợp các chất của tế bào, trong đó có các chất cần dùng khi phân bào.

    – Các sản phẩm này có được tạo ra hay không là phụ thuộc vào sự bình thường của môi trường nội bào, do vậy ảnh hưởng tới quá trình phân chia.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )