Môi trường thiên nhiên có vai trò quan trọng như thế nào đối với con người

Question

Môi trường thiên nhiên có vai trò quan trọng như thế nào đối với con người

in progress 0
Isabelle 5 tháng 2021-07-15T09:58:22+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:59:24+00:00

   vai trò của môi trường thiên nhiên đối với con người :

  – Cung cấp nước cho đời dống của con người , sản xuất

  – – cung cấp không khí 

  – Cung cấp thức ăn 

  – Cung cấp nơi ở

  – Cung cấp dầu mỏ

  0
  2021-07-15T10:00:08+00:00

  `-` Môi trường thiên nhiên có vai trò rất quan trọng cho đời sống của con người. Môi trường thiên nhiên cung cấp cho con người tất cả mọi thứ cơ bản để chúng ta sống và sản xuất lao động. Là nơi chứ đựng các thực phẩm, tài nguyên dồi dào cho con người.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )