Môi trường tự nhiên có vai trò

Question

Môi trường tự nhiên có vai trò

in progress 0
Kennedy 6 tháng 2021-07-15T09:15:11+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:16:41+00:00

  Môi trường còn là nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và sản xuất của con người.

  Môi trường cũng là nơi tiếp nhận những chất thải từ các hoạt động của con người.

  0
  2021-07-15T09:16:58+00:00

  @SANGOFFICIAL

  Vai trò môi trường tự nhiên

  + Môi trường sống cho sinh vật

  + Cung cấp nguyên liệu và không gian sản xuất

  + Cung cấp tài nguyên thiên nhiên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )