Mom, you know how to annoying, don’t you? dịch ra hộ mình, mình đã dùng google dịch rồi nhưng mình nghĩa nó sai, dịch chuẩn xác vào

Question

Mom, you know how to annoying, don’t you?
dịch ra hộ mình, mình đã dùng google dịch rồi nhưng mình nghĩa nó sai, dịch chuẩn xác vào

in progress 0
Alice 3 tháng 2021-09-09T10:32:48+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:34:39+00:00

  $\textit{Answers:}$

     $\text{Mẹ, mẹ biết cách gây phiền nhiễu, phải không?}$

  0
  2021-09-09T10:34:41+00:00

  Mẹ, mẹ biết cách để làm phiền, đúng không?

  Mom: mẹ

  how to: cách, cách làm

  annoying: làm phiền

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )