Môn :sinh học 6 Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo của tảo? Môi trường sống chủ yếu của tảo ? Nêu vai trò của tảo? Câu 2: Quan sát cây rê

Question

Môn :sinh học 6
Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo của tảo? Môi trường sống chủ yếu của tảo ?
Nêu vai trò của tảo?
Câu 2: Quan sát cây rêu và trình bày đặc điểm rễ, thân, lá và cơ quan sinh sản của rêu ( túi bào tử)?
Câu 3: Quan sát cây dương xỉ cho biết đặc điểm cơ quan sinh dưỡng ( rễ, thân, lá ) và cơ quan sinh sản của cây dương xỉ?

in progress 0
Mary 1 tháng 2021-08-05T17:45:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:47:12+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

      – Tảo là một nhóm thực vật lớn đa dạng, bao gồm các sinh vật thông thường là tự dưỡng, gồm một hay nhiều tế bào có cấu tạo đơn giản, có màu khác nhau, luôn luôn có chất diệp lục nhưng chưa có rễ, thân, lá.

      – Hầu hết tảo sống trong nước.

     *Vai trò:

      – Là nguồn cung cấp khí oxi thức ăn cho các sinh vật dưới nước nhờ hoạt động quang hợp.
      – Nó còn được sử dụng để làm phân bón, làm thức ăn chăn nuôi.

      – Góp phần cung cấp ôxi và thức ăn cho các động vật ở dưới nước...

  Câu 2:

   – Rêu là thực vật đầu tiên sống trên cạn. Có cấu tạo đơn giản:

       + Lá: nhỏ, mỏng, chưa có mạch dẫn

       + Thân: ngắn, không phân nhánh, chưa có mạch dẫn

       + Rễ: giả, chưa có rễ chính thức, có khả năng hút nước.

   – Cơ quan sinh sản của rêu là túi bào tử nằm ở ngọn cây rêu.

  Câu 3:

       – Quyết (cây dương xỉ) là thực vật có rễ, thân, lá, có mạch dẫn. Sinh sản bằng bào tử.

     * Cơ quan sinh dưỡng:

       – Lá: ở mặt dưới có những màu xanh đến màu nâu đậm, lá non đầu là cuộn trong lại.

       – Thân: có màu nâu, có phủ những lông nhỏ
       – Rễ: rễ chùm, gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, thường mọc tủa ra từ gốc thân thành một.
      * Cơ quan sinh sản:

       – Túi bào tử:

          + Có hình cầu

          + Cấu tạo: túi bào tử có cơ vòng (với màng tế bào dày lên rất rõ): giải phóng các bào tử khi chín.

  0
  2021-08-05T17:47:23+00:00

  Đáp án:

   Câu 1

  Một số đặc điểm cấu tạo về tảo: Tảo là nhóm thực vật bậc thấp,sống chủ yếu ở nước Cơ thể chúng đơn bào, tập đoàn hay đa bào,chưa phân hóa thành than lá rễ và cũng chưa có mô điển hình trong cấu trúc của tản. Màng tế bào bằng xenlulose và pectin, vài nhóm tảo có như tảo silic(BacillariophytaB) hoặc canxicacbonat như tảo đỏ (Rhodophyta) 

  .Vai trò của tảo trong thiên nhiên – Tảo có khả năng quang hợp,hút CO2,thải O2 vào nước làm tăng lượng o2 trong nước. – Tảo tạo ra một lượng hữu cơ rất lớn. – Có khả năng tự làm sạch môi trường do tảo có khả năng hấp thu khuấy chất trong nước cung cấp O2 cho sinh vật hiếm khí hoạt động. – Tảo là nguồn thức ăn cho các động vật nhỏ sống trong nước và là nguồn thức ăn của tôm cá,côn trùng……

   Cung cấp oxi và thức ăn cho các động vật ở nước.
  Làm thức ăn cho người và gia súc.
  Làm phân bón, làm thuốc, làm giấy, thuốc nhuộm…
  Tảo cũng có thế gây hại.

  Nơi sống: các mương rãnh, ruộng lúa nước, chỗ nước đọng và nông

  Câu 2

  đặc điểm

  + Lá: nhỏ, mỏng, chưa có mạch dẫn

  + Thân: ngắn, không phân nhánh, chưa có mạch dẫn

  + Rễ: giả, chưa có rễ chính thức có chức năng hút nước

  + Không có hoa

  có thân là lá thật nhưng đơn giản 

  chưacó rễ thật 

  câu 3 

  đặc điểm của cơ quan sinh dưỡng

  Gồm rễ, thân, lá.
  + rễ chùm: gồm nhiều rễ con dài bằng nhau, thường mọc tóa ra từ gốc thân thành một chùm.
  + thân: màu nâu, có phủ những lông nhỏ.
  +  lá: có nhữnh đốm nhỏ màu xanh đến nâu đậm.
  Cơ quan sinh sản của dương xỉ là túi bào tử

  Đặc điểm của cơ quan sinh sản của dương xỉ là:

  + túi bào tử nằm ở dưới lá già (mặt dưới của lá)

  + sinh sản bằng bào tử

  – Sự phát triển của dương xỉ là:

  * dương xỉ trưởng thành => túi bào tử => bào tử => nguyên tản => dương xỉ con và ngược lại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )