Môn toán của lớp 6A một trường THCS năm học 2005-2006, bài kiểm tra chất lượng hết học kì l đạt điểm giỏi bằng 2/9 số học sinh cả lớp.Kiểm tra chất lư

Question

Môn toán của lớp 6A một trường THCS năm học 2005-2006, bài kiểm tra chất lượng hết học kì l đạt điểm giỏi bằng 2/9 số học sinh cả lớp.Kiểm tra chất lượng cuối năm số học sinh đạt điểm giỏi môn toán của lớp 6A tăng thêm 5 bạn( số học sinh cả lớp ko thay đổi ) nên số học sinh đạt điểm giỏi môn toán trong kỳ kiểm tra chất lượng cuối năm bằng 1/3 số hs cả lớp . Hỏi trong kỳ kiểm tra chất lượng cuối năm học 2005-2006 môn toán của lớp 6A có bao nhiêu bạn đạt điểm giỏi .

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-10-27T20:24:02+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:25:27+00:00

  Gọi số bạn của lớp đó là x(bạn)(x là số tự nhiên,x>5)

  Do học kì I số bạn đạt điểm giỏi bằng $\frac{2}{9}$ số học sinh cả lớp

  ⇒Số học sinh đạt điểm giỏi học kì I là $\frac{2}{9}$x(học sinh)

  Do học kì II số bạn đạt điểm giỏi bằng $\frac{1}{3}$ số học sinh cả lớp

  ⇒Số học sinh đạt điểm giỏi học kì II là $\frac{1}{3}$x(học sinh)

  Do kiểm tra chất lượng cuối năm số học sinh đạt điểm giỏi môn toán của lớp 6A tăng thêm 5 bạn( số học sinh cả lớp ko thay đổi ) nên ta có:

  $\frac{2}{9}$x+5=$\frac{1}{3}$x 

  ⇒$\frac{1}{3}$x- $\frac{2}{9}$x=5

  ⇒$\frac{1}{9}$x=5⇒x=45(thỏa mãn)

  Trong kỳ kiểm tra chất lượng cuối năm học 2005-2006 môn toán của lớp 6A có số bạn đạt điểm giỏi là: 45×$\frac{1}{3}$ =15(bạn)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )