MONG ANH CHỊ LÀM HỘ EM NHỮNG ĐỀ CƯƠNG NÀY Ạ EM CẦU XIN VÀ EM CẢM ƠN Ạ EM SẼ VOTE SAO VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT EM CẢM ƠN ANH CHỊ RẤT NHIỀU ĐÃ GIÚP EM L

Question

MONG ANH CHỊ LÀM HỘ EM NHỮNG ĐỀ CƯƠNG NÀY Ạ EM CẦU XIN VÀ EM CẢM ƠN Ạ EM SẼ VOTE SAO VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT EM CẢM ƠN ANH CHỊ RẤT NHIỀU ĐÃ GIÚP EM LÀM NHỮNG BÀI TIN NAYFEM CẢM ƠN
CÂU 1 : SẮp xếp dữ liệu là gì ? Hãy nêu các bước cần thực hiện khi sắp xếp dữ liệu
Câu 2 : Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ bảng tính . Nêu các dạng biểu đồ thường sử dụng nhất
CÂU 3: Em hãy giới thiệu những nét vẽ về phần mềm geogebra
Câu 4 : Hãy nêu khái niệm về hàm trong chương trình bảng tính và lợi ích của việc sử dụng hàm ? Để sử dụng hàm em làm như thế nào ?
Câu 5 : Trình bày các bước chèn thêm cột hoặc hàng vào trang tính

in progress 0
Josie 1 năm 2021-08-09T10:37:51+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:38:55+00:00

  Câu 1: sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để các giá trị trong một hoặc nhiều cột đc sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần

  Các bước sắp xếp dữ liệu:

  B1: nháy một ô trog cột em cần sắp xếp dữ liệu

  B2: nháy nút AZAZ trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc nháy nút ZAZA để sắp xếp theo thứ tự giảm dần).

  Câu 2: biểu diễn dữ liệu bằng trực quan, dễ hiểu, dễ so sánh, dễ dự đoán xu hướng tăng, giảm của dữ liệu

  Các dạng biểu đồ:

  – biểu đồ cột

  – biểu đồ gắp khúc

  – biểu đồ hình tròn

  Câu 3: geogebra là phần mềm cbo phép vẽ và thiết kế các hình dùng để học tập nội dung kiến thức hình học trog chương trình toán phổ thông. Phần mềm ko những có khả năng tạo đc các hình vẽ chính xác mà còn có chức năng làm cho các hình này chuyển động trên màn hình. Khả năng chuyển động các hình học trên màn hình đc gọi là ” hình học động”. 

  Câu 4: chương trình bảng tính là phần mềm đc thiết kế giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng biểu đồ biểu diễn 1 cách trực quan các số liệu có trog bảng.

  Sử dụng hàm tính toán giúp tính toán sẽ giúp tính toán nhanh, gọn, chính xác

  •chọn ô cần nhập

  •gõ dấu bằng=

  •nhập hàm theo đúng cú pháp

  •nhấn enter

  Câu 5: chèn thêm cột:

  B1: nháy chọn 1 cột

  B2: mở bảng chọn insert và chọn lệnh columns

  Chèn thêm hàng:

  B1: nháy chọn1 hàng

  B2: mở bảng chọn insert và chọn lẹn rows.

  0
  2021-08-09T10:38:58+00:00

  Câu 1: Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí gắn hàng của bảng dữ liệu để giá trị dữ liệu trong một hoặc nhiều cột trước sắp xếp theo giá trị tăng dần hoặc giảm dần

  B1: nghe chụp đầu một ô có dữ liệu số trong cột

  B2 : chọn lệnh a\z trong nhóm Sort &Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự tăng dần để sắp xếp theo thứ tự tăng dần  (hoặc lệnh z a để sắp xếp theo thứ tự giảm dần)

  Tao 2 mục đích của việc sử dụng biểu đồ bảng tính là biểu đồ bảng tính cho phép biểu diễn tóm tắt những dữ liệu chi tiết trên trang tính rất nhiều gạo hơn dữ liệu những so sánh các dữ liệu đặc biệt là dự đoán su thế tăng giảm của dữ liệu trong tương lai

  Một số dạng biểu đồ thường dùng là biểu đồ đường gấp khúc biểu đồ đường tròn biểu đồ đường cột

  Câu 4 trong chương trình bảng tính hàm là công thức hoạt kết hợp nhiều công thức được định nghĩa trước Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu

  Để sử dụng hay làm em cần tiến hành không phân biệt chữ hoa chữ thường giữa từ tiếng Hàn hỏi có dấu không có khoảng cách hoặc ký tự khác các biến được được liệt kê trong giao mỡ đóng ngoặc

   các bước nhập hàm

  Bước 1 chọn ô bằng nhập hàm

   Bước 2 gọi dấu bằng 

  Bước 3 nhạc Hàm đúng quy định

   Bước 4 nhấn phím enter

  Câu 5để cho chèn thêm một cột hoặc một hàng ta cần

  Bước 1 nháy chuột chọn một hàng hoặc một cột

  Bước 2 chọn lệnh Insert trong nhóm  cell trên dãy lệnh home

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )