Mong các bạn giúp mình Em hãy đề xuất một số biện pháp hoạt động của nhà trường nhằm tăng cường giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho

Question

Mong các bạn giúp mình
Em hãy đề xuất một số biện pháp hoạt động của nhà trường nhằm tăng cường giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh trường mình.

in progress 0
Parker 7 phút 2021-09-09T14:15:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:17:33+00:00

  các hoạt động:

  -Tuyên truyền với học sinh và nâng cao ý thức của học sinh về việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

  – Nhà trường có thể cho học sinh áp dụng bài học vào cuộc sống hằng ngày.

  – Tập cho học sinh nhiều thói quen tốt khi chấp hành Luật Giao thông

  0
  2021-09-09T14:17:39+00:00

  một số biện pháp hoạt động của nhà trường nhằm tăng cường giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh trường mình:

  – lồng ghép ý nghĩa về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ vào các buổi ngoại khóa,chào cờ, các buổi biểu diễn văn nghệ,…

  – tổ chức văn nghệ,chương trình hay trò chơi trong Ngày Thế giới Tưởng niệm Nạn nhân Giao thông đường bộ. 

  – tuyên truyền với học sinh về giao thông về giao thông đường bộ bộ những tác hại của việc không chấp hành luật giao thông.

  – phạt nặng với những học sinh không chấp hành luật giao thông với của nhà trường

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )