Mong mn làm nhanh và đúng vì mai em thi Câu 5. Qua hai cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) Bà Triệu em có suy nghĩ gì về truyền thống đánh giặcc giữ

Question

Mong mn làm nhanh và đúng vì mai em thi
Câu 5. Qua hai cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) Bà Triệu em có suy nghĩ gì về truyền thống đánh giặcc giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay ?

in progress 0
Remi 1 tháng 2021-08-05T01:18:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:19:35+00:00

  Qua hai cuộc khởi ngĩa đó đã cho ta thấy truyền thống đánh giặc giữ nước là 1 truyền thống quý báu của dân tộc . từ xưa đến nay nhân dân ta luôn nâng cao tinh thần giữ nước 

  0
  2021-08-05T01:20:02+00:00

  suy nghĩ:

  Lòng tin, nghị lực, đoàn kết, quyết tâm là truyền thống đánh giặc có trong tim mỗi người chúng ta. Chúng ta không bao giờ khuất phục trước kẻ thù, luôn đứng lên dành lại độc lập. Dù có phải hi sinh tính mạng nhưng cũng thấy vui vì đất nước đã hòa bình, yên vui.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )