( Mong mod và ad đừng xóa câu hỏi này ) Ai có bảng tuần hoàn hóa học không cho em xin với và cho em xin cách để học thuộc bảng tuần hoàn hóa học dễ dà

Question

( Mong mod và ad đừng xóa câu hỏi này )
Ai có bảng tuần hoàn hóa học không cho em xin với và cho em xin cách để học thuộc bảng tuần hoàn hóa học dễ dàng hơn
Nhanh tay thì sẽ đc 40đ

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-09-28T14:57:11+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:58:46+00:00

  Cách học thuộc bảng tuần hoàn 

  Nhóm I : Hi rô , li , na , không , rời bỏ , cộng sản, Pháp.(H,Li,Na,K,Rb,Cs,Fr)

  -Nhóm II : Banh , miệng , cá , sấu , bẻ , răng.(Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Ra)

  -Nhóm III: Ba , anh lấy , gà ,trong , tủ lạnh.(B,Al,Ga,In,Tl)

  -Nhóm IV : Chú , sỉ , gọi em , sang nhậu , phỏ bò.(C,Si,Ge,Sn,Pb)

  -Nhóm V : ni cô , phàm tục , ắc , sầu , bi.(N,P,As,Sb,Bi)

  -Nhóm VI : ông , say , sỉn , té , bò. (O,S,Se,Te,Po)

  -Nhóm VII : Phải , chi , bé , yêu , anh. (F,Cl,Br,I,At)

  -Nhóm VIII : Hằng , nga , ăn , khúc , xương , rồng .(He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn)

  #chúc bn học tốt 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )