Mong mọi người giúp ạ làm ơn Plezzzzz :( -Câu hỏi nek: Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa Nông dân ở đàng ngoài Thế kỉ XVIII -Nêu diễn biến chí

Question

Mong mọi người giúp ạ làm ơn Plezzzzz 🙁
-Câu hỏi nek: Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa Nông dân ở đàng ngoài Thế kỉ XVIII
-Nêu diễn biến chính khởi nghĩa Hoàng công nhât

in progress 0
Melanie 2 tháng 2021-07-30T03:56:54+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:58:25+00:00

   1.Các cuộc khởi nghĩa Nông dân ở đàn ngoài thế kỉ XVIII

  – Nguyễn Dương Hưng (1737) nổ ra ở Tây Sơn mở đầ phong trào nông dân Đàng Ngoài

  – Lê Duy Mật (1738-1770)

  – Nguyễn Danh Phương (1740-1751)

  ĐẶC BIỆT là Nguyễn Hữu Cầu (1741-1751)

             và Hoàng Công Chất (1739-1769)

  2.

  – Căn cứ chính ở Điện Biên. Nghĩa quân đã bảo vệ biên giới và giúp dân ổn định cuộc sống trong các bản mường.Hoàng Công Chất là người đứng đầu cuộc khởi nghĩa ở vùng Sơn Nam. Sau một thời gian hoạt động ở đồng bằng, Hoàng Công Chất chuyển lên Tây Bắc. Căn cứ chính là vùng Điện Biên Lai Châu. Tại đây các dân tộc Tây Bắc đã hết lòng ủng hộ ông. Ông có công bảo vệ vùng biên giới và giúp dân ổn định cuộc sống trong các bản mường. 
  Tháng 2 năm 1768, Trịnh Sâm cử Nguyễn Đình Huấn và Phạm Ngô Cầu mang quân đánh Mường Thanh. Lê Duy Mật nghe tin bèn điều quân cứu ứng cho Công Chất. Đình Huấn sợ không dám tiến phải rút về. Trịnh Sâm bèn giao quân cho Đoàn Nguyễn Thục chia làm nhiều cánh đánh thẳng vào Mường Thanh. Trong lúc chiến sự căng thẳng thì Hoàng Công Chất lâm bệnh qua đời tại căn cứ. Con ông là Hoàng Công Toản tiếp tục cầm quân chống Trịnh. Đầu năm 1769, Toản đặt phục binh ở Nậm Cô đón đánh quân Trịnh nhưng thất bại. Nguyễn Phục một mặt đánh Nậm Cô, mặt khác điều quân đánh úp đốt căn cứ thành Bản Phủ. Công Toản chạy về thấy thành mất bèn bỏ trốn, không biết sau đó kết cục ra sao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )