Mong mọi người giúp em với ạ a,$\frac{8^{20}+4^{20}}{4^{25}+64^{5}}$ b,$\frac{45^{10}.5^{10}}{75^{15}}$

Question

Mong mọi người giúp em với ạ
a,$\frac{8^{20}+4^{20}}{4^{25}+64^{5}}$
b,$\frac{45^{10}.5^{10}}{75^{15}}$

in progress 0
Peyton 1 tuần 2021-12-07T19:41:42+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:42:55+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `a)`
  `(8^20+4^20)/(4^25+64^5)`
  `=((2^3)^20+(2^2)^20)/((2^2)^25+(2^6)^5)`
  `=(2^(3.20)+2^(2.20))/(2^(2.25)+2^(6.5))`
  `=(2^60+2^40)/(2^50+2^30)`
  `=(2^40 .2^20+2^40 .1)/(2^30 .2^20+2^30 .1)`
  `=(2^40 .(2^20 +1))/(2^30 .(2^20+1))`
  `=2^40/2^30`
  `=2^10`
  `=1024`
  `b)`
  `(45^10 .5^20)/(75^15)`
  `=((3^2 .5)^10 .5^20)/((3.5^2)^15)`
  `=((3^2)^10 .5^10 .5^20)/(3^15 .(5^2)^15)`
  `=(3^20 .5^10 .5^20)/(3^15 .5^30)`
  `=(3^20 .5^30)/(3^15 .5^30)`
  `=(3^5 .1)/(1.1)`
  `=3^5`
  `=243`

  0
  2021-12-07T19:43:23+00:00

  @py

  Bài làm :

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )