Moột mẫu NaCl lần CaCl2, MgCl2 và cát. Bằng pp hóa học, em hãy làm sạch?

Question

Moột mẫu NaCl lần CaCl2, MgCl2 và cát. Bằng pp hóa học, em hãy làm sạch?

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-24T21:41:45+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:43:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bước 1: Cho hỗn hợp vào nước, khuấy đều.

  Bước 2: Lọc hỗn hợp qua lấy lọc , loại bỏ phần không tan (cát).

  Bước 3: Cho dung dịch $Na_2CO_3$ vừa đủ vào hỗn hợp sau khi lọc :

  $Na_2CO_3 + CaCl_2 \to CaCO_3 + 2NaCl$
  $Na_2CO_3 + MgCl_2 \to MgCO_3 + 2NaCl$

  Bước 4: Lọc bỏ phần kết tủa , thu lấy dung dịch sau phản ứng . Cô cạn dung dịch, ta được $NaCl$ tinh khiết

   

  0
  2021-09-24T21:43:44+00:00

  Cho hỗn hợp vào nước dư. Lọc tách cát không tan.

  Nhỏ dư $Na_2CO_3$ vào dung dịch. Lọc bỏ kết tủa. Nhỏ dư HCl vào dung dịch sau phản ứng, cô cạn thu được muối ăn.

  $CaCl_2+Na_2CO_3\to CaCO_3+2NaCl$

  $MgCl_2+Na_2CO_3\to MgCO_3+2NaCl$

  $Na_2CO_3+2HCl\to 2NaCl+CO_2+H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )