một ấm điện 220V-1000V dùng để đun sôi 2l nước trong 20p, biết nhiệt độ ban đầu là 20 độ C. Tính nhiệt lượng dùng để đun sôi lượng nước trên biết nhiệ

Question

một ấm điện 220V-1000V dùng để đun sôi 2l nước trong 20p, biết nhiệt độ ban đầu là 20 độ C. Tính nhiệt lượng dùng để đun sôi lượng nước trên biết nhiệt dung riêng của nước là 4200kg.K

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-08-23T06:19:59+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:21:05+00:00

  Đáp án: nhiệt lượng tỏa ra để đun sôi lượng nước đó là

    ta có: Qtỏa = Qthu 

                      =m1. c1 .Δt

                       = 2. 4200. (100-20)

                       =672000 J =672kwh

  Giải thích các bước giải:

   tóm tắt: m=2l= 2kg

                c=4200J/kg.K

                Δt =(t1 – t2)

               _______________

             Qthu= Qnước= ?

  0
  2021-08-23T06:21:56+00:00

  Đáp án:

  Q = 672 000J 

  Giải thích các bước giải:

  Nhiệt lượng dùng để đun sôi lượng nước trên là:

  $Q = mc\Delta t = 2.4200.\left( {100 – 20} \right) = 672000J$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )