Một ấm điện có ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2,5l nước từ nhiệt độ ban đầu là 20C thì mất một khoảng thời gian 15 ph

Question

Một ấm điện có ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2,5l nước từ nhiệt độ ban đầu là 20C thì mất một khoảng thời gian 15 phút .
a) Tính hiệu suất của ấm. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.K, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3
b) Mỗi ngày đun sôi 5l nước với các điều kiện như trên thì trong 30 ngày sẽ phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này. Cho rằng giá mỗi KW.h là 1600đ

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-11-17T07:29:22+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T07:30:31+00:00

  Đáp án:

   a.

  H=93,33%

  b.

  \(\$  = 24000d\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  {Q_{tp}} = Pt = 1000.15.60 = 900000J\\
  {Q_i} = mc(t’ – t) = DVc(t’ – t) = 1000.2,{5.10^{ – 3}}.4200(100 – 20) = 840000J\\
  H = \frac{{{Q_i}}}{{{Q_{tp}}}} = \frac{{840000}}{{900000}} = 93,33\% 
  \end{array}\)

  thể tích nước đun sôi tăng 2 lân nên thời gian đun sôi sẽ tăng 2 lần.

  công suất trong 30 ngày:

  \(\begin{array}{l}
  Q = Pt’.30 = 2.1000.\frac{{15}}{{60}}.30 = 15000Wh = 15kWh\\
  \$  = 15.1600 = 24000d
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )