Một áp lực 600N gây áp xuất 3000N2 lên diện tích bị ép có độ lớn bao nhiêu cm2

Question

Một áp lực 600N gây áp xuất 3000N2 lên diện tích bị ép có độ lớn bao nhiêu cm2

in progress 0
Cora 1 tháng 2021-08-05T02:19:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:21:00+00:00

  Ta có : P=F/s

  -diện tích bị ép có độ lớn là:

  P=F/s=>s=F/P =600/3000=0,2(m2) 

  Đổi 0,2(m2) = 2000(cm2)

   Vậy diện tích bị ép có độ lớn là 2000 cm2.

  xin hay nhất ạ

   

  0
  2021-08-05T02:21:33+00:00

  Đáp án:

          $S = 2000cm^2$

  Giải thích các bước giải:

   $F= 600N$
  $p = 3000N/m^2$
  Ta có: $p = \dfrac{F}{S} \to S = \dfrac{F}{p}$ 

  Diện tích bị ép là: 

      $S = \dfrac{600}{3000} = 0,2 (m^2) = 2000 (cm^2)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )