Một bà mang một rổ cam đi bán. Tìm số quả cam bà ấy có biết rằng sau khi bán được 1/3 số cam có trong rổ và bán thêm 1 quả cam nữa thì số cam còn lại

Question

Một bà mang một rổ cam đi bán. Tìm số quả cam bà ấy có biết rằng sau khi bán được 1/3 số cam có trong rổ và bán thêm 1 quả cam nữa thì số cam còn lại là 19 quả.

in progress 0
Rylee 1 tháng 2021-08-12T02:24:07+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:25:27+00:00

  số cam trước khi bán 1 quả là:

  19+1=20 (quả)

  số cam ban đầu là:

  20×3=60 (quả)

  đáp số: 60 quả

  no name

  xin hay nhất nha

  cam kết ko chép mạng

   

  0
  2021-08-12T02:25:33+00:00

  Đáp án: 60 quả

   
  Giải thích các bước giải:

  số cam trước khi bán 1 quả là:

          19+1=20 (quả)

  số cam ban đầu là:

           20×3=60 (quả)

                   đáp số: 60 quả

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )