Một bác thợ mộc cưa một cây gỗ dài 3m 6dm thành những đoạn 4dm. Hỏi bác thợ mộc có được bao nhiêu đoạn như vậy và phải cưa bao nhi

Question

Một bác thợ mộc cưa một cây gỗ dài 3m 6dm thành những đoạn 4dm. Hỏi bác thợ mộc có được bao nhiêu đoạn như vậy và phải cưa bao nhiêu lần?

in progress 0
Gabriella 4 tháng 2021-08-09T03:01:05+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T03:02:24+00:00

  3m=30dm+6dm=36dm

  Mỗi đoạn 4dm thì lấy 36: 4=9

  Như vậy được 9 đoạn và cưa 9 lần

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-09T03:02:39+00:00

  Đáp án:

   9 đoạn

  Giải thích các bước giải:

   3m6dm=36dm

  =>cưa 36:4=9

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )