Một bạn tìm 3/14 của M nhưng do sơ suất nên tính nhầm thành 3/4 của M được kết quả lớn hơn là 150 . Tìm M

Question

Một bạn tìm 3/14 của M nhưng do sơ suất nên tính nhầm thành 3/4 của M được kết quả lớn hơn là 150 . Tìm M

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2021-08-11T04:32:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:34:34+00:00

  Ta có : `3/4` của `M` là ` 3/4 . M`

             `3/14` của `M` là `3/14 . M`

  Vì `3/4` của `M` lớn hơn `3/14` của `M` là `150` nên :

  `3/4 . M  – 3/14 . M = 150`
  `=> M .(3/4 – 3/14) = 150`
  `=> M . 15/28 = 150`
  `=> M = 150 : 15/28`
  `=> M = 280`
  Vậy `M=280`

  0
  2021-08-11T04:34:45+00:00

  Đáp án:

           3/4 bé hơn 3/14 là :

           3/4 – 3/14 = 15/28 ( số M )

  TH1: Đề bài cho hiệu là 150

    Số M là : 

      150 : 15/28 = ( số M )

  TH2: Đề bài cho hiệu là 
    Số M là : 

  300 : 15/28 = 560 ( số M )

                          Đáp số: 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )