một bầy ong đi tìm mật , 1/2 bầy ong bay đến vườn nhãn , 1/3 bầy ong bay đến vườn hồng , còn lại 5con đang bay đến vườn xoài . Hỏi bầy ong đó có bao n

Question

một bầy ong đi tìm mật , 1/2 bầy ong bay đến vườn nhãn , 1/3 bầy ong bay đến vườn hồng , còn lại 5con đang bay đến vườn xoài . Hỏi bầy ong đó có bao nhiêu con

in progress 0
Rylee 5 tháng 2021-07-09T00:45:05+00:00 2 Answers 46 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:46:54+00:00

  Đáp án:

   `30` con

  Giải thích các bước giải:

                                    Giải

      Phân số chỉ `5` con ong là:

         `1 – ( 1/2 + 1/3 ) = 1/6` ( tổng số đàn ong )

     Bầy ong có số con là:

         `5 : 1/6 = 30` ( con )

                    Đáp số: `30` con

  0
  2021-07-09T00:46:56+00:00

  5 con tương ứng là: 

  `1 – 1/2 – 1/3 = 1/6` (cả đàn)

  Cả đàn ong có số con là: 

  `5 : 1/6 = 30` (con ong)

  Đáp số: `30` con ong

  (Chúc bạn học tốt)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )