Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có kích thướt trong lòng bể là : chiều dài 40m , chiều rộng 10m , chiều sâu 1,2m . Người ta dùng loại gạch men hình

Question

Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có kích thướt trong lòng bể là : chiều dài 40m , chiều rộng 10m , chiều sâu 1,2m . Người ta dùng loại gạch men hình vuông cạnh 2dm để lát xung quanh bên trong và đáy bể . Tính : a) Diện tích phần lát gạch của bể bơi ? ( mạch vữa không đáng kể ) b) Số tiền mua gạch để lát bể bơi ? Biết mỗi viên gạch 5.000 đồng . giúp hộ mình nhanh với
mình đang cần gấp

in progress 0
Alice 3 tuần 2021-11-19T20:12:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T20:14:04+00:00

  a) Diện tích cần lát gạch của bể là:

             $(40+10)\times2\times1,2+40\times10=520$ ($m^{2}$ )

  b) Diện tích một viên gạch là:

             $2\times2=4$ ($dm^{2}$ ) $=0,04$ $m^{2}$ 

  Để lát bể cần số viên gạch là:

             $520:0,04=13 000$ (viên)

  Số tiền mua gạch là:

              $13 000\times 5000=65 000 000$(đồng)

                        Đáp số: a) $520$ $m^{2}$, b) $65 000 000$ đồng

   

  0
  2021-11-19T20:14:05+00:00

  a,- Diện tích xung quanh bể là :

        (40 + 10) x 2 x 1,2 = 120 (m²)

  – Diện tích phần lát gạch của bể bơi là :

        120 + 40 x 10 = 520 (m²) = 52000 dm²

  b,- Diện tích 1 viên gạch là :

        2 x 2 = 4 (dm²)

  – Số tiền mua gạch là :

         (52000 : 4) x 5.000 = 65.000.000 (đồng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )