Một bể cá có dạng HHCN, chiều dài 8cm, chiều rộng 5 dm, chiều cao 6 dm. Lượng nước trong bể chiếm 75% thể tích bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước

Question

Một bể cá có dạng HHCN, chiều dài 8cm, chiều rộng 5 dm, chiều cao 6 dm. Lượng nước trong bể chiếm 75% thể tích bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước?
Một ô tô đi từ A lúc 7giờ 30 phút và đến B lúc 8 giờ. Quãng đường AB dài 23,5 km. Tính vận tốc của ô tô.
Xe máy khởi hành từ A lúc 5 giờ 45 phút và đi đến B lúc 7 giờ với vận tốc 32 km/giờ. Tính quãng đường AB.
Lúc 9 giờ 40 phút, một người đi xe đạp có vận tốc 9 km/giờ đi từ A đến B. Biết A cách B 10,8km. Hỏi người ấy đến B lúc mấy giờ ?
Hộ mình nha cám ơn

in progress 0
Kinsley 3 tháng 2021-09-07T22:22:28+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T22:23:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1. Đổi $8 cm= 0,8 dm$

  Thể tích bể nước là:

  $0,8× 5× 6= 24 (dm^{3})$

  Đổi $24 dm^{3}= 24l$

  Trong bể chứa số lít là:

  $24× 75: 100= 18 (lít)$

  2. 

  Đổi $7h30p= 7,5 giờ$

  Thời gian đi của ô tô là:

  $8- 7,5= 0,5 (giờ)$

  Vận tốc của ô tô là:

  $23,5: 0,5= 47 (km/h)$

  3.

  Thời gian xe máy đi là:

  $7h- 5h45p= 1h15p$

  Đổi $1h15p= 1,25 giờ$

  Quãng đường $AB$ là:

  $1,25. 32= 40 (km)$

  4.

  Thời gian người đó đi xe đạp là:

  $10,8: 9= 1,2 (giờ)$

  Đổi $1,2h= 1h12p$

  Người đó đến $B$ lúc:

  $9h40p+ 1h12p= 10g52p$

  0
  2021-09-07T22:24:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1

  Thể tích của bể nước là:

     8* 5* 6 =240 (dm3)

  Trong bể có số lít nước là:

    240 : 100 * 75 = 180 (lít)

               Đ/S: 180lít

  Bài 2:

   Thời gian đi để ô tô đi từ A đến B là:

        8giờ – 7giờ 30phút =30 phút

  Vận tốc của ô tô là:

   23,5 : 30= …………… (km/giờ) [đầu bài hơi sai]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )