Một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, rộng 5dm, cao 6dm. Lượng nước trong bể chiếm 75% thể tích của bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít

Question

Một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, rộng 5dm, cao 6dm. Lượng nước trong bể chiếm 75% thể tích của bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước?

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-10-06T15:34:01+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:35:15+00:00

  Thể tích nước trong bể là:

  8 × 5 × 6 = 240 (dm³)

  Thể tích nước trog bể là:

  240 : 100 × 75 = 180 (dm³)

  Đổi: 180 dm³ = 180 l

  ĐS: 180 lít nước

  0
  2021-10-06T15:35:39+00:00

  – Thể tích bể là :

      8 x 5 x 6 = 240 (dm³)

  – Thể tích nước trong bể là :

     240 : 100 x 75 = 180 (dm³) = 180 lít

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )