Một bể cá dạng HHCN dài 7 dm , rộng 30 cm ,cao 25 cm .Hiện nay 1/4 thể tích của bể có chứa nước .Hỏi cần phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước để 95

Question

Một bể cá dạng HHCN dài 7 dm , rộng 30 cm ,cao 25 cm .Hiện nay 1/4 thể tích của bể có chứa nước .Hỏi cần phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước để 95 % thể tích của bể có chứa nước.

in progress 0
Adalynn 6 ngày 2021-12-04T05:46:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:48:14+00:00

                        Bài giải:

         Đổi: 7dm = 70cm

            Thể tích của bể cá là:

         70 x 30 x 25= 56250 (cm³)

       Đổi: 56250 (cm³)= 56,25 lít

         Ta có 95% thể tích bể cá là:

          25 x 95= 2375 (l)

       $\frac{1}{4}$  thể tích bể là:

         $\frac{1}{4}$  x 25 = 6,25 ( l) 

        Cần đổ thêm số nước là:

               2375 – 6,25= 2368,75 (l)

                    Đáp số: 2368,75 l

   

  0
  2021-12-04T05:48:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi 7dm=70cm

  Thể tích của bể cá là:

  70 x 30 x 25= 56250 (cm3)

  Đổi 56250 (cm3)= 56,25 lít

  Ta có 95% thể tích bể cá là:

  25 x 95= 2375 (lít)

  1/4thể tích bể là:

  1/4 x 25 = 6,25 ( lít) 

  Cần đổ thêm số nước là:

  2375 – 6,25= 2368,75 (lít)

  Đáp số: 2368,75 lít

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )