Một bể cá dạng HHCN dài 7 dm , rộng 30 cm ,cao 25 cm .Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó , biết bể không có nắp.

Question

Một bể cá dạng HHCN dài 7 dm , rộng 30 cm ,cao 25 cm .Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó , biết bể không có nắp.

in progress 0
Daisy 6 ngày 2021-12-04T05:58:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:00:19+00:00

  Đáp án:

          $7$ $dm = 70$ $cm$

   Diện tích xung quanh của HHCN đó là : 

          $( 70 + 30 )$ x $2$ x $25 = 5000$ $( m² )$

   Diện tích kính dùng làm bể đó là : 

           $5000 + 70$ x $30 = 7100$ $( m² )$

                 Đáp số : $7100$ $m²$

                        – Chúc bạn học tốt –                       

   

  0
  2021-12-04T06:00:23+00:00

  Đáp án:

   7100 cm²

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 7dm = 70cm

  a) Diện tích xung quanh của bể kính là: (70 + 30) x 2 x 25 = 5000 (cm2)

  Diện tích đáy của bể kính là: 70 x 30 = 2100 (cm2)

  Diện tích kính dùng làm bể cá là: 5000 + 2100 = 7100 (cm2)

                                                   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )