một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có CD 1.5m,CR 8m, chiều cao 1m Hỏi thể tích của bể là

Question

một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có CD 1.5m,CR 8m, chiều cao 1m Hỏi thể tích của bể là

in progress 0
Autumn 17 phút 2021-09-14T13:44:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T13:45:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Thể tích của bể là:

  1,5×8×1=12(m3)

  Đáp số:12 m3

  ________________

  sorry vì ko viết được latex

  xin hay nhất

  0
  2021-09-14T13:46:18+00:00

  Đáp án:

   `12 m³`

  Giải thích các bước giải:

   Thể tích của bể cá là :

      `1,5 × 8 × 1 = 12 ( m³ )`

          Đáp số : `12` `m³`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )