Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính ko có nắp có chiều dài 80cm chiều rộng 50cm chiều cao 45cm mực nước trong bể là 35cm. a.Tính diện tích

Question

Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính ko có nắp có chiều dài 80cm chiều rộng 50cm chiều cao 45cm mực nước trong bể là 35cm.
a.Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó
b.Người ta cho vào bể 1 hòn đá có thể tích 10dm.Hỏi mực nước trong bể lúc này cao bao nhiêu cm?

in progress 0
Samantha 3 tháng 2021-09-12T08:56:03+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T08:57:14+00:00

  `a)`

  Diện tích kính làm bể cá là :

  `( 80 + 5 ) xx 2 xx 45 + 80 xx 45 = 15700 (cm^3)`

  `b)`

  Đổi : `10dm = 10000cm`

  Thể tích bể cá là :

  `80 xx 50 xx 35 = 140000 (cm^3)`

  Thể tích trong bể nước là :

  `140000 + 10000 = 150000 (cm^3)`

  Mực nước trong bể lúc này cao :

  ` 150000 : 80 : 50 = 37,5 (cm^3)`

                     Đáp số: `a)` `15700 cm2`

                                    `b)` `37,5 cm`

  0
  2021-09-12T08:57:14+00:00

  @Han.ndtr

  Đổi : 10dm³ = 10000 cm²

  a) Diện tích kính làm bể cá là :

       ( 80 + 5 ) x 2 x 45 + 80 x 45 = 15700 (cm²)

   b) Thể tích bể cá là :

       80 x 50 x 35 = 140000 (cm³)

  Thể tích trong bể nước là :

       140000 + 10000 = 150000 (cm³)

  Mực nước trong bể lúc này cao :

       150000 : 80 : 50 = 37,5 (cm)

                 Đáp số : ……………….

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )