Một bể cá hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể chiều dài 7,5 dm chiều rộng 5 dm chiều cao 7 dm Hiện nay 1/3 bể có chứa nước hỏi muốn thể

Question

Một bể cá hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể chiều dài 7,5 dm chiều rộng 5 dm chiều cao 7 dm Hiện nay 1/3 bể có chứa nước hỏi muốn thể muốn tính thể tích nước bằng 85% thể tích bể thì phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước biết 1 dm = 1 lít

in progress 0
Harper 1 năm 2021-11-20T00:33:53+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:34:53+00:00

  thể tích của cái bể là:

              7,5x5x7=262,5(dm3)=262,5 lít

   hiện tại bể có số lít là:

             262,5×1\3=87,5(lít)

  85% bể cá có là:

            862,5;100×85=223,125(lít)

  cần phải đỏ số lít là:

            223,125-87,5=135,625 (lít)

                                   đáp số 135,625 lít

  0
  2021-11-20T00:35:50+00:00

  Thể tích bể là :

   7,5 x 5 x 7 =  262,5 ( dm³ )

  1/3 bể có giá trị là :

  262,5 : 3 x 1 = 87,5 ( dm³ )

  85% bể có giá trị là :

  262,5 : 100 x 85 =  223,125 ( dm³ )

  Cần đỏ thêm số nước là :

  223,125 – 87,5 = 135,625 ( dm³ )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )