Một bể cá hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là : chiều dài 1,5m chiều dộng 1,2m mức nước có trong bể cao0,6m .Người ta thả vào bể một hòn

Question

Một bể cá hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là : chiều dài 1,5m chiều dộng 1,2m mức nước có trong bể cao0,6m .Người ta thả vào bể một hòn đá thì nước trong cao bể 1m .Tính thể tích hòn đá ngập trong nước

in progress 0
Arianna 2 năm 2021-07-17T17:03:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T17:04:37+00:00

  Thể tích của bể cá hình hộp cữ nhật đó là :

    `1,5 × 1,2 × 0,6 = 1,08 (m^3)` 

  Thể tích của bể sau khi bỏ hòn đá đó là :

    `1,5 × 1,2 × 1 = 1,8 (m^3)` 

  Thể tích của hòn đá đó là : 

    `1,8 – 1,08 = 0,72 (m^3)` 

                   Đáp số : ` 0,72 m^3`  

  0
  2021-07-17T17:04:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

                            Bài giải

  Thể tích hòn đá ngập trong nước là :

                 1,5×1,2×1=1,8(m3)

                       Đáp số : 1,8

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )