Một bể cá ko nắp dạng hình hộp chữ nhật cs kích thước trong lòng bể chiều dài 2,5m chiều rộng 1,1m chiều cao 1m.Mức nc trong bể cao bằng 4/5 của bể.Tí

Question

Một bể cá ko nắp dạng hình hộp chữ nhật cs kích thước trong lòng bể chiều dài 2,5m chiều rộng 1,1m chiều cao 1m.Mức nc trong bể cao bằng 4/5 của bể.Tính thể tích mực thước.Tính diện tích kính để làm bể cá

in progress 0
Melanie 59 phút 2021-09-12T23:21:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:22:45+00:00

  Thể tích mực nước là

  ( 2,5 × 1,1 × 1 ) × ` 4 / 5 ` = 2,2 ( ` m^3 ` )

  Diện tích xung quanh của bể là

  ( 2,5 + 1,1 ) × 2 × 1 = 7,2 ( ` m^2 ` )

  Diện tích kính để làm bể là

  ( 2,5 × 1,1 ) + 7,2= 9,95 ( ` m^2 ` )

  Đáp số : V : 2,2 ` m^3 `

  S : 9,95 ` m^2 `

  Chúc bạn học tốt !

  0
  2021-09-12T23:22:52+00:00

  :

   

  Giải thích các bước giải:

   Thể tích trong lòng bể là:

    2,5 ⨯ 1,6 ⨯ 1 = 4 (m3)

  Chiều cao của mực nước trong bể là:

    1 : 5 ⨯ 4 = 0,8 (m)

  Thể tích mực nước trong bể là:

    2,5 ⨯ 1,6 ⨯ 0,8 = 3,2 (m3)

  b,nửa bể nước là:
  4:2=2
  Cần phải đổ đi số lít nước để mực nước còn lại chỉ bằng một nửa bể là:
  3,2-2=1,2 l

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )