Một bể cá mini hình cầu có đường kính 18 cm. Ban đầu bể chưa có gì sau đó người ta đổ vào bể 6 cốc nước, mỗi cốc chứa 350 ml nước. Hỏi lượng nước chiế

Question

Một bể cá mini hình cầu có đường kính 18 cm. Ban đầu bể chưa có gì sau đó người ta đổ vào bể 6 cốc nước, mỗi cốc chứa 350 ml nước. Hỏi lượng nước chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích bể? ( Làm tròn kết quả đến hai chữ số sau dấu phẩy).

in progress 0
Quinn 31 phút 2021-09-22T14:23:03+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-22T14:24:40+00:00

  Đáp án+ Giải thích các bước giải:

  Bán kính là $18:2=9$ cm

   Thể tích hình cầu của bể cá là:$\frac{4}{3}.\pi.9^3=972\pi cm^3≈3054 cm^3=3,1 dm^3$

  Thể tích của 6 cốc nuớc là:$350.6=2100 ml =2,1 lít=2,1 dm^3$

  Số phần trăm thể tích nuớc trong bể là:2,1:3,1*100≈67,74%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )