Một bể chứa lượng nước bằng 2/3 thể tích bể.Người ta mở vòi nước cho chảy vảo bể,mỗi giờ được 1/2 bể.Hỏi vòi đó chảy sau bao lâu thì đầy bể ?

Question

Một bể chứa lượng nước bằng 2/3 thể tích bể.Người ta mở vòi nước cho chảy vảo bể,mỗi giờ được 1/2 bể.Hỏi vòi đó chảy sau bao lâu thì đầy bể ?

in progress 0
Cora 3 tháng 2021-09-28T15:36:10+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:37:34+00:00

  Cần phải bơm một lượng nước để đầy bể là:

      $1 – \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3}$ (bể) 

  Vòi đó chảy đầy bể hết số giờ là:

      $\dfrac{1}{3} : \dfrac{1}{2} = \dfrac{2}{3}$ (giờ)

                                              $= 40$ phút

                Đáp số: $40$ phút. 

  0
  2021-09-28T15:37:39+00:00

  Bể còn trống :

  1 – 2/3 = 1/3 ( dung tích )

  Mỗi giờ vòi đó chảy được 1/2 bể. Để bể đầy nước thì cần :

  1/3 : 1/2 = 1/3 x 2 = 2/3 ( giờ ) = 40 phút

  Vậy cần 40 phút để vòi chảy đầy bể

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )