Một Bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số % của số cá chép và số cá trong bể

Question

Một Bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số % của số cá chép và số cá trong bể

in progress 0
Remi 3 tháng 2021-09-15T22:50:15+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T22:51:37+00:00

  20/25=80/100

  =>80%

   

   

  0
  2021-09-15T22:52:13+00:00

                *Tỉ số % của số cá chép và số cá trong bể là:

                               20 : 25×100=80%

                                 Đáp số :  80%

  @chúc học tốt!!                        khoaitaybib

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )