Một bể không có nước . Nếu hai vòi chảy cùng chảy vào thì 4 giờ sẽ đổ đầy . nếu riêng vò thứ nhất chảy vào bể thì sau 6 giờ đầy bể . Hỏi nếu riêng vòi

Question

Một bể không có nước . Nếu hai vòi chảy cùng chảy vào thì 4 giờ sẽ đổ đầy . nếu riêng vò thứ nhất chảy vào bể thì sau 6 giờ đầy bể . Hỏi nếu riêng vòi thứ hai chảy vào bể thì bao giờ sẽ đầy bể

in progress 0
Eva 3 tháng 2021-09-20T07:44:30+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:46:17+00:00

  Đáp án:

  1 giờ cả hai vòi chảy được là :

        1: 4=1/4 (bể)

  1 giờ vòi 1 chảy được là :

        1 : 6 =1/6 ( bể )

  vòi thứ 2 chảy 1 giờ được là:

        1/4 -1/6=1/12(bể )

  vòi thứ 2 chảy số giờ đầy bể là :

        1 : 1/12 = 12 ( giờ )

                  đáp số : 12 giờ

  0
  2021-09-20T07:46:24+00:00

  1 giờ cả hai vòi cùng chảy được số phần bể là:

  1:4=$\frac{1}{4}$ (bể nước)

  1 giờ vòi 1 chảy được số phần bể là

  1:6=$\frac{1}{6}$ (bể nước)

  1 giờ vòi 2 chảy được số phần bể là

  $\frac{1}{4}$ -$\frac{1}{6}$=$\frac{1}{12}$ (bể nước)

  Số giờ chỉ riêng vòi thứ 2 chảy thì đầy bể là:

  1:$\frac{1}{12}$=12(giờ)

  Đáp số:12 giờ

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )