Một bể không có nước . Nếu hai vòi chảy cùng chảy vào thì 4 giờ sẽ đổ đầy . nếu riêng vò thứ nhất chảy vào bể thì sau 6 giờ đầy bể . Hỏi nếu riêng vòi

Question

Một bể không có nước . Nếu hai vòi chảy cùng chảy vào thì 4 giờ sẽ đổ đầy . nếu riêng vò thứ nhất chảy vào bể thì sau 6 giờ đầy bể . Hỏi nếu riêng vòi thứ hai chảy vào bể thì bao giờ sẽ đầy bể

in progress 0
Jasmine 52 phút 2021-09-20T09:08:16+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:10:09+00:00

  Giải

  1 giờ,cả 2 vòi chảy được là

  1÷4=$\frac{1}{4}$ (bể)

  1 giờ,vòi thứ nhất chảy được là

  1÷6=$\frac{1}{6}$ (bể)

  1 giờ,vòi thứ hai chảy được là

  $\frac{1}{4}$-$\frac{1}{6}$=$\frac{1}{12}$(bể)

  Nếu riêng vòi thứ hai chảy vào bể thì cần số giờ là

  1:$\frac{1}{12}$=12(giờ)

  Đáp số:12 giờ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )