Một bể không có nước, nếu vòi thứ nhất chảy một mình mất 3 giờ thì đầy bể, nếu cả hai vòi cùng chảy thì sau 2 giờ thì đầy bể. Hỏi nếu một mình vòi thứ

Question

Một bể không có nước, nếu vòi thứ nhất chảy một mình mất 3 giờ thì đầy bể, nếu cả hai vòi cùng chảy thì sau 2 giờ thì đầy bể. Hỏi nếu một mình vòi thứ hai chảy thì sau bao lâu sẽ đầy bể ?

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2021-10-06T17:11:44+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:12:45+00:00

  Đáp án:

  6 giờ

  Giải thích các bước giải:

  Trong 1 giờ, vòi thứ nhất chảy được:

  $1:3=\dfrac13$ (bể)

  Trong 1 giờ, cả 2 vòi chảy được:

  $1:2=\dfrac12$ (bể)

  Trong 1 giờ, vòi thứ hai chảy được:

  $\dfrac12-\dfrac13=\dfrac16$ (bể)

  Thời gian vòi thứ hai chảy đầy bể:

  $1×6=6$ (giờ)

  0
  2021-10-06T17:13:06+00:00

  Đáp án:

   6 giờ

  Giải thích các bước giải:

   Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được :

  1 : 2 = `1/2` ( bể )

  Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được :

  1 : 3 = `1/3` ( bể )

  Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được :

  `1/2` – `1/3` = `1/6` ( bể )

  Vòi thứ hai chảy một mình thì sau số giờ sẽ đầy bể là :

  6 : 1 = 6 ( giờ )

          Đáp số : 6 giờ 

  Mik xin hay nhất ạ !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )