Một bể kính hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m , chiều rộng 70cm , mức nước trong bể cao 25cm . Sau khi đặt một viên đá chìm hẳn trong bể nước thì mức

Question

Một bể kính hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m , chiều rộng 70cm , mức nước trong bể cao 25cm . Sau khi đặt một viên đá chìm hẳn trong bể nước thì mức nước trong bể cao 28cm . Tính thể tích viên đá đó ?
THANK YOU

in progress 0
Mackenzie 2 giờ 2021-10-07T06:01:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T06:02:35+00:00

  1m = 100cm

  Thể tích nước hiện có là :

  100 x 70 x 25 = 175000 (cm3)

  Thể tích nước sau khi đặt viên đá vô là :

  100 x 70 x 28 = 196000 (cm3)

  Thể tích viên đá đó là :

  196000 – 175000 = 21000 (cm3)

  Đáp số : 21000cm3

  0
  2021-10-07T06:02:35+00:00

  Đáp án:

  đổi 1m=100cm

  chiều cao tăng số cm  khi có viên đá là:

  28-25=3(m3)

  Thể tích viên đá là:

  100x70x3=21 000(m3)

  đáp số 21 000 m3

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )