Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 50cm, chiều cao 6dm. Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp)

Question

Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 50cm, chiều cao 6dm. Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp)

in progress 0
aikhanh 1 năm 2021-10-28T15:55:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:56:25+00:00

  Đổi: 1,2m=120cm

  Đổi: 6dm=60cm

  Diện tích xung quanh của bể kính là:

       (120 + 60) × 2 × 60 = 21600 (cm²)

  Diện tích mặt đáy của bể kính là:

       50 × 120 = 6000 (cm²)

  Diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp) là:

       21600 + 6000 = 27600 (cm²)

            Đáp số: 27600 cm²

  0
  2021-10-28T15:57:06+00:00

  Đổi: `1,2m=120cm`

  ` 6dm = 60cm`

   Diện tích xung quanh của bể kính là:

      `(120 + 60) × 2 × 60 = 21600 (cm²)`

  Diện tích mặt đáy của bể kính là:

      ` 50 × 120 = 6000 (cm²)`

  Diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp) là:

      `21600 + 6000 = 27600 (cm²)`

            Đáp số: `27600 cm²`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )