Một bể nước có dung tích 5000 lít người ta đã bơm 3.500 l nước vào bể hỏi lượng nước còn bơm tiếp cho đầy bể bằng mấy phần của dung tích bể

Question

Một bể nước có dung tích 5000 lít người ta đã bơm 3.500 l nước vào bể hỏi lượng nước còn bơm tiếp cho đầy bể bằng mấy phần của dung tích bể

in progress 0
Harper 1 tuần 2021-12-03T22:21:08+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:22:09+00:00

  Đáp án:

  -Lượng nước cần bơm tiếp vào bể là

            5000 – 3500 = 1500 (lít)

  -Lượng nước cần bơm tiếp cho đầy bể bằng số phần của dung tích bể là :

            1500 : 5000 = 3 phần 10 ( dung tích bể )

  Vậy lượng nước cần bơm tiếp cho đầy bể bằng 3 phần 10 của dung tích bể.

    ok nhé

  0
  2021-12-03T22:23:06+00:00

  Bạn tham khảo nhé

  Lượng nước cần bơm tiếp là:

           5000 – 3500 = 1500 (lít)

  Lượng nước cần bơm tiếp cho đầy bể bằng số phần của dung tích bể là :

  1500 : 5000 = $\frac{3}{10}$  ( dung tích bể )

  Vậy lượng nước cần bơm tiếp cho đầy bể bằng $\frac{3}{10}$  phần của dung tích bể.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )