Một bể nước có kích thước là 3x4x1,5m. Một máy bơm nước có sức làm việc là 4 lít trong một giây. Hỏi sau bao lâu nước đầy?

Question

Một bể nước có kích thước là 3x4x1,5m. Một máy bơm nước có sức làm việc là 4 lít trong một giây. Hỏi sau bao lâu nước đầy?

in progress 0
Remi 3 ngày 2021-12-06T18:19:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:20:44+00:00

  Đáp án:

  Vậy cần bơm 75 phút để nước đầy.

  Giải thích các bước giải:

  Thể tích của bể là:

  \[V = 3.4.1,5 = 18{m^3} = 18000lit\]

  Thời gian để làm đầy bể là:

  \[t = \frac{{18000}}{4}.1 = 4500s = 75p\]

   

  0
  2021-12-06T18:21:17+00:00

  Đáp án: 4500 giây

  Giải thích các bước giải:

  Thể tích của bể nước là:

  3 x 4 x 1,5 = 18 (mét khối)

  Đối: 18 mét khối = 18000 dm khối

  Thời gian để nước đầy là:

  18000 : 4 = 4500 (giây)

  Đáp số: 4500 giây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )