Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5 dm chiều rộng 1,8 dm chiều cao 1,5 dm biết 45% thể tích bể nước chứa nước a Tính thể tích bể b tín

Question

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5 dm chiều rộng 1,8 dm chiều cao 1,5 dm biết 45% thể tích bể nước chứa nước a Tính thể tích bể b tính thể tích nước C mực nước cao bao nhiêu dm

in progress 0
Ivy 3 tháng 2021-09-15T03:36:52+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T03:37:54+00:00

  Đáp án:

  a) Thể tích của bể là:

            4,5 × 1,8 × 1,5 = 12,15(dm³)

  b) Thể tích của nước trong bể là:

            12,15 : 100 × 45 = 5,4675(dm³)

  c) Mực nước cao số đề-xi-mét là:

            1,5 : 100 × 45 = 0,675(dm)

                                    Đáp số: a) 12,15 dm³

                                                 b) 5,4675 dm³

                                                 c) 0,675 dm

  Chúc học tốt!!!

   

   

  0
  2021-09-15T03:38:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a,thể tích bể là:

  4,5*1,8*1,5=12,15(dm3)

  b, thể tích nước là:

   12,15*45:100=5,4675(dm3)

  c,mực nước cao:

   5,4675:4,5:1,8=0,675(dm)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )