một bể nước dạng hình hộp chữ nhật . Người ta đo trong lòng bể có chiều dài 1,8 m , chiều rộng 1,5 m và chiều cao 1,5 m . hiện giờ nước trong bể chiếm

Question

một bể nước dạng hình hộp chữ nhật . Người ta đo trong lòng bể có chiều dài 1,8 m , chiều rộng 1,5 m và chiều cao 1,5 m . hiện giờ nước trong bể chiếm 3/5 thể tích bể . hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước ?
( 1 dm ³ = 1 lít )

in progress 0
Valentina 2 tuần 2021-11-28T14:33:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:35:28+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Thể tích của bể nước là

          $1,8 × 1,5 × 1,5 = 4,05$ m³

  Thể tích nước trong bể là

          4,05 × $\frac{3}{5}$ = 2,43 m³

                                          = $2430 dm³

  Vì 1 dm³ = 1 l nước nên hiện giờ trong bể cs 2430 l nước

  0
  2021-11-28T14:35:44+00:00

  Chiều cao của nước trong bể là :

  1,5 x 3/5 = 0,9 (m)

  Thể tích nước trong bể là :

  1,8 x 1,5 x 0,9 = 2,43 ($m^{3}$ ) = 2430 $dm^{3}$ = 2430 lít.

  Đáp số : 2430 lít.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )