một bể nước hình hộp chữ nhật chứa đầy nước có kích thướclà:chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m,chiều cao 1,8m. trong bể có một khối đá hình lập phương đặc

Question

một bể nước hình hộp chữ nhật chứa đầy nước có kích thướclà:chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m,chiều cao 1,8m. trong bể có một khối đá hình lập phương đặc có cạnh 1,2m. Tính thể tích nước có trong bể

in progress 0
Julia 1 giờ 2021-10-08T07:26:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:27:47+00:00

  Đáp án:

  $3,672(m^3)$

  Giải thích các bước giải:

  Thể tích bể: $2×1,5×1,8=5,4(m^3)$

  Thể tích khối đá: $1,2×1,2×1,2=1,728(m^3)$

  Thể tích nước: $5,4-1,728=3,672(m^3)$

  0
  2021-10-08T07:28:02+00:00

  `#Natsu`

  Thể tích cái bể là :

  `2 xx 1,5 xx 1,8 = 5,4 ( m^3 )`

   Thể tích khối đá là :

  `1,2 xx 1,2 xx 1,2 = 1,728 ( m^3 )`

  Thể tích nước trong bể là :

  `5,4 – 1,728 = 3,672 ( m^3 )`

        Đáp số : `3,672 m^3`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )