một bể nước hình hộp chữ nhật có các kích thước đo trong lòng bể là chiều dài 4,5 m rộng 3 m và cao 2,5 m tính diện tích toàn phần của bể nước biết rằ

Question

một bể nước hình hộp chữ nhật có các kích thước đo trong lòng bể là chiều dài 4,5 m rộng 3 m và cao 2,5 m tính diện tích toàn phần của bể nước biết rằng 60% thể tích bể đang có nước hỏi cần bao nhiêu đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa để đầy bể nước

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-11T18:58:42+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T18:59:54+00:00

  A)

  Diện tích toàn phần bể nước là

  ( 4,5 + 3 ) × 2 × 2,5 = 37,5 ( m² )

  B)

  Thể tích bể nước là

  4,5 × 3 × 2,5 = 33,75 ( m³ ) = 33 750 dm³

  Lượng nước có trong bể là

  33 750 : 100 × 60 = 20 250 ( l )

  Cần đổ thêm số l nước nữa để đầy bể nước là 

  33 750 – 20 250 = 13 500 ( l )

  Đáp số : A) 37,5 m²

                 B)13 500 l nước

  # no copy 

  @ come on in vietnam 

  Xin hay nhất 

   

  0
  2021-09-11T19:00:11+00:00

  Diện tích xung quanh bể là

  ( 4,5 + 3 )× 2 × 2,5 = 37,5 ( ` m^2 ` )

  Diện tích toàn phần bể nước là

  ( 4,5 × 3 ) + 37,5 = 51 ( ` m^2 ` )

  Thể tích bể nước là 

  4,5 × 3 × 2,5 = 33,75 ( ` m^3 ` )

  Số phần trăm thể tích không chứa nước là

  100% – 60% = 40%

  Cần phải đổ thêm số lít nước là

  33,75 : 100 × 40 = 13,5 ( l )

  Đáp số :  ` S TP ` : 51 ` m^2 `

                   13,5 l

  Chúc bạn học tốt !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )