Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều cao là 2,5m; chu vi đáy là 2,7m và chiều rộng bằng 1 nửa chiều dài. Người ta quét vôi mặt

Question

Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều cao là 2,5m; chu vi đáy là 2,7m và chiều rộng bằng 1 nửa chiều dài. Người ta quét vôi mặt trống của bể nước.
a, Tính diện tích quét vôi (biết bể không có nắp).
b, Người ta mở 2 vòi nước chảy vào bể . Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 70 lít, vòi thứ hai chảy được 80 lít. Hỏi sau bao lâu thì mực nước trong bể bằng 2/3 chiều cao của bể?

in progress 0
Valentina 4 tháng 2021-08-31T03:13:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:14:54+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a. Đổi: 1 nửa = 1/2

  Nửa chu vi đáy là 2,7 : 2= 1,35 ( m)

  Tổng số phần bằng nhau là:

  1+2=3 ( phần )

  Chiều dài bể nước hình hộp chữ nhật là:

  1,35 : 3 x 2 = 0,9 ( m)

  Chiều rộng bể nước hình hộp chữ nhật là:

  1,35-0,9=0,45 ( m)

  Diện tích đáy là:

  0,9 x 0,45 =0,405 ( m2)

  Diện tích xung quanh bể nước là:

  2,7 x 2,5=6,75 ( m2)

  Diện tích quét vôi là:

  6,75+ 0,405=7,155 ( m2)

  b.Bể đó chứa số nước là:

  0,45 x 0,9 x 2,5=1,0125 (m)

  Đổi :1,0125 m3=1012,5 dm3=1012,5 lít

  2/3 lượng nước bể chứa được là:

  1012,5 x 2/3= 675 ( l)

  Thời gian mực nước trong bể = 2/3 chiều cao của bể là:

  675 : ( 70 + 80 )=4,5 ( phút )

  Đ/s: a. 7,155m2 b. 4,5 phút.

  0
  2021-08-31T03:15:26+00:00

  a. Đổi: 1 nửa = 1/2
  Nửa chu vi đáy là
             2,7 : 2= 1,35 ( m)
  Tổng số phần bằng nhau là:

               1+2=3 ( phần )
  Chiều dài bể nước hình hộp chữ nhật là
                1,35 : 3 x 2 = 0,9 ( m)
  Chiều rộng bể nước hình hộp chữ nhật là
                1,35-0,9=0,45 ( m)
  Diện tích đáy là
                 0,9 x 0,45 =0,405 ( m2)
  Diện tích xung quanh bể nước là
                2,7 x 2,5=6,75 ( m2)
  Diện tích quét vôi là
               6,75+ 0,405=7,155 ( m2)
  b.Bể đó chứa số nước là
                  0,45 x 0,9 x 2,5=1,0125 (m3)
  Đổi :1,0125 m3=1012,5 dm3=1012,5 lít
  2/3 lượng nước bể chứa được là
            1012,5 x 2/3= 675 ( l)
  Thời gian mực nước trong bể = 2/3 chiều cao của bể là 
              675 : ( 70 + 80 )=4,5 ( phút )

                                       Đ/s: a. 7,155m2

                                               b. 4,5 phút.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )