Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m,chiều rộng 1,5m,chiều cao 1,2m,nước đó chứa được nhiều nhất ………………lit nước là

Question

Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m,chiều rộng 1,5m,chiều cao 1,2m,nước đó chứa được nhiều nhất ………………lit nước là

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-09-22T14:40:23+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-22T14:41:26+00:00

   bể chứa được nhiều nhất nước là :

  2*1.5*1.2=3,6 m3

  đổi : 3,6m3= 3600 l

  0
  2021-09-22T14:42:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Thể tích của bể nước là:

  2 x 1,5 x 1,2=3,6($m^{2}$)

  =3600$dm^{3}$ 

  =3600 lí nước

  Đáp số: 3600 lí nước

  Vậy Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m,chiều rộng 1,5m,chiều cao 1,2m,nước đó chứa được nhiều nhất …….3600………..lit nước

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )