Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 4,2m, chiều rộng 3,5m, chiều cao 2m. a, Tính thể tích bể nước b, Khi bể

Question

Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 4,2m, chiều rộng 3,5m, chiều cao 2m.
a, Tính thể tích bể nước
b, Khi bể không có nước người ta mở hai vòi nước chảy vào bể. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 50 lít, vòi thứ hai chảy được 70 lít. Hỏi sau bao lâu cả hai vòi chảy đầy bể nước?

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-02T16:03:19+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T16:04:55+00:00

  a. Thể tích bể nước là:

     4,2 × 3,5 × 2 = 29,4 (m³)

  b. Đổi: 29,4 m³ = 29 400 l

     Trong 1 phút, 2 vòi chảy được số l nước là:

     50 + 70 = 120 (l)

     Thời gian để bể chảy đầy nước là:

      1 × (29 400 : 120) = 245 (phút)

     Đổi: 245 phút = 4 giờ 5 phút

         ĐS: a) 29,4 m³

               b) 4 giờ 5 phút

  0
  2021-10-02T16:05:04+00:00

  a, – Thể tích bể là :

          4,2 x 3,5 x 2 = 29,4 (m³) = 29400 dm³ = 29400 lít

  b, – Mỗi phút cả 2 vòi chảy được :

         50 + 70 = 120 (l)

  – Để bể đầy nước cần số thời gian là :

         29400 : 120 = 245 (phút) = 4 giờ 5 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )