Một bể nước hình hộp chữ nhật dài 2m, rộng 1,4m, cao 0,9m. a.) Tính thể tích bể nước b.) Người ta mở một vòi nước cho chảy vào bể trong 2 giờ thì đượ

Question

Một bể nước hình hộp chữ nhật dài 2m, rộng 1,4m, cao 0,9m.
a.) Tính thể tích bể nước
b.) Người ta mở một vòi nước cho chảy vào bể trong 2 giờ thì được 2/3 bể. Tính trong một giờ cả 2 vòi chảy được bao nhiêu lít nước?
c.) Trong mỗi giờ vòi thứ 2 chảy được số nước gấp 3 vòi thứ nhất và thêm 40 lít nữa. Tính xem mỗi giờ, mỗi vòi chảy được bao nhiêu lít nước?

in progress 0
Clara 12 phút 2021-09-20T09:40:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:41:51+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a) Thể tích bể nước là

             $2 × 1,4 × 0,9 = 2,52$ m³

  b) Lượng nước trong $\frac{2}{3}$ bể là

              $2,52 : 3 × 2 =  1,68$ m³

  Trong một giờ cả $2$ vòi chảy được số nước là

             $1,68 : 2 = 0,84$ m³

                            = $840$ l nước

  c) Trong mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được

            $( 840 – 40 ) : ( 1 + 3 ) = 200$ l nước

  Vòi thứ hai chảy được:

            $840 – 200 = 640$ l nước

  Đ/s: a) $2,52$ m³

          b) $840$ l nước

          c) Vòi $1$: $200$ l

              Vòi $2$: $640$ l nước

  0
  2021-09-20T09:41:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:the tich be:2 . 1,4 . 0,9 =2,52  m^3

  b)trong 1 h 2 voi chay duoc : (2/3 . 2,52):2=0,84 m^3

    0,84 m^3=840 l

  c)luong nuoc chi tinh cua voi 2 gap 3 lan voi 1  840-40=800l

  ….. chia 4 phan bang nhau

  moi gio voi 1 chay duoc:800:4=200l

  voi 2 chay duoc moi gio:200.3 +40=640l

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )